Article metrics

Download PDFPDF

T-strains of mycoplasma and nongonococcal urethritis.
Free

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: October 2009 to April 2022

AbstractFullPdf
Oct 2009001
Dec 2009002
Jul 2010001
Nov 2011001
Dec 2011001
Apr 2012001
May 2012001
Jul 2012001
Sep 2012005
Oct 2012003
Dec 2012003
Jan 2013003
Feb 2013003
Mar 2013001
Apr 2013003
May 2013004
Jun 2013001
Aug 2013001
Mar 2014001
Apr 2014003
May 2014010
Oct 2014020
Nov 2014010
Dec 2014011
Feb 2015006
Mar 2015100
Apr 2015002
May 2015002
Jun 2015005
Jul 2015003
Oct 2015001
Nov 2015002
Dec 2015004
Mar 2016003
Jul 2016001
Aug 2016001
Sep 2016002
Oct 2016002
Nov 2016003
Dec 2016004
Jan 2017002
Mar 2017001
Apr 2017001
Jun 2017001
Jan 2018002
Feb 2018002
May 2018001
Jul 2018001
Aug 2018002
Sep 2018002
Nov 2018001
Jan 2019002
Mar 2019003
Apr 2019003
May 2019001
Jun 2019003
Jul 2019004
Aug 2019003
Sep 2019001
Oct 2019003
Nov 2019002
Dec 2019004
Jan 2020003
Feb 2020004
Mar 2020001
May 2020002
Jun 2020002
Jul 2020002
Aug 2020004
Nov 2020004
Jan 2021002
Feb 2021005
Mar 2021003
Apr 2021003
May 2021003
Jun 2021002
Jul 2021007
Aug 2021001
Sep 2021002
Oct 20210019
Nov 20210016
Dec 2021001
Jan 2022002
Feb 2022004
Mar 2022002
Apr 2022001
Total15222