Article metrics

Download PDFPDF
Ampicillin serum levels and treatment results in gonorrhoea.

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: October 2009 to January 2024

AbstractFullPdf
Oct 2009001
Dec 2009003
Jan 2010003
Jul 2010001
Jun 2012001
Sep 2012001
Oct 2012003
Dec 2012003
Jan 2013001
May 2013004
Jul 2013001
Aug 2013001
Mar 2014001
Apr 2014004
May 2014010
Oct 2014021
Nov 2014010
Dec 2014010
Jan 2015001
Feb 2015004
Mar 2015104
Apr 2015001
Jun 2015005
Jul 2015001
Sep 2015001
Oct 2015001
Nov 2015001
Dec 2015003
Jan 2016003
Feb 2016002
Mar 2016003
Jul 2016002
Sep 2016004
Oct 2016001
Nov 2016004
Jan 2017001
Feb 2017001
Jun 2017003
Aug 2017001
Feb 2018001
Jul 2018001
Aug 2018002
Nov 2018001
Jan 2019004
Feb 2019003
Mar 2019003
Apr 2019001
May 2019002
Jun 2019001
Jul 2019002
Aug 2019002
Sep 2019001
Oct 2019003
Nov 2019001
Dec 2019005
Jan 2020005
Feb 2020002
Mar 2020001
May 2020001
Jun 2020003
Jul 2020003
Aug 2020006
Oct 2020001
Nov 2020001
Dec 2020001
Jan 2021003
Mar 2021002
Apr 2021001
May 2021002
Jun 2021003
Jul 20210010
Sep 2021005
Oct 20210015
Nov 2021009
Dec 2021001
Jan 2022002
Feb 2022006
Mar 2022002
Apr 2022001
May 2022008
Jun 2022003
Aug 2022003
Sep 2022006
Oct 2022008
Nov 2022001
Jan 2023003
Feb 2023001
Mar 2023001
Apr 2023001
May 2023004
Jul 2023003
Aug 2023004
Oct 2023001
Nov 2023001
Jan 2024001
Total15244