Online First

October 26, 2020

October 21, 2020

October 20, 2020

October 12, 2020

October 07, 2020

October 01, 2020

September 28, 2020

September 23, 2020

September 22, 2020

September 16, 2020

September 15, 2020

September 14, 2020

September 11, 2020

September 10, 2020

September 03, 2020

September 02, 2020

August 28, 2020

August 22, 2020

August 15, 2020

August 12, 2020

August 07, 2020

August 04, 2020

July 31, 2020

July 29, 2020

July 23, 2020

July 17, 2020

July 13, 2020

June 26, 2020

June 19, 2020

  • Epidemiology
    Earlier treatment initiation is associated with a decreased number of HIV-1 subtype A1 transmissions in Greece
    Evangelia Georgia Kostaki, Ioannis Hodges-Mameletzis, Gkikas Magiorkinis, Georgios Adamis, Georgios Xylomenos, Georgios Nikolopoulos, Marios Lazanas, Maria Chini, Nikos Mangafas, Athanasios Skoutelis, Vasileios Papastamopoulos, Anastasia Antoniadou, Antonios Papadopoulos, Konstantinos Protopapas, Mina Psichogiou, Dimitrios Basoulis, Georgios Chrysos, Dimitra Paraskeva, Vasileios Paparizos, Sofia Kourkounti, Helen Sambatakou, Nikolaos V Sipsas, Malvina Lada, Periklis Panagopoulos, Efstratios Maltezos, Angelos Hatzakis, Dimitrios Paraskevis

May 18, 2020

May 10, 2020

May 04, 2020

March 05, 2020

October 18, 2019

August 06, 2018

Pages