Online First

December 23, 2020

December 18, 2020

December 16, 2020

December 10, 2020

November 23, 2020

November 20, 2020

November 19, 2020

November 18, 2020

November 17, 2020

November 13, 2020

November 10, 2020

October 29, 2020

October 26, 2020

October 21, 2020

October 20, 2020

October 12, 2020

October 07, 2020

October 01, 2020

September 22, 2020

September 16, 2020

September 15, 2020

September 14, 2020

September 11, 2020

September 10, 2020

September 03, 2020

September 02, 2020

August 28, 2020

August 22, 2020

August 07, 2020

July 29, 2020

July 23, 2020

July 13, 2020

June 19, 2020

  • Epidemiology
    Earlier treatment initiation is associated with a decreased number of HIV-1 subtype A1 transmissions in Greece
    Evangelia Georgia Kostaki, Ioannis Hodges-Mameletzis, Gkikas Magiorkinis, Georgios Adamis, Georgios Xylomenos, Georgios Nikolopoulos, Marios Lazanas, Maria Chini, Nikos Mangafas, Athanasios Skoutelis, Vasileios Papastamopoulos, Anastasia Antoniadou, Antonios Papadopoulos, Konstantinos Protopapas, Mina Psichogiou, Dimitrios Basoulis, Georgios Chrysos, Dimitra Paraskeva, Vasileios Paparizos, Sofia Kourkounti, Helen Sambatakou, Nikolaos V Sipsas, Malvina Lada, Periklis Panagopoulos, Efstratios Maltezos, Angelos Hatzakis, Dimitrios Paraskevis

Pages